Αδικαιολόγητη η αδιαφορία της Κυβέρνησης – Ανάγκη άμεσης στήριξης των ΚοινΣΕπ

Δελτίο Τύπου

Αδικαιολόγητη η αδιαφορία της Κυβέρνησης – Ανάγκη άμεσης στήριξης των ΚοινΣΕπ

Ερώτηση 42 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία της Δώρας Αυγέρη, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης και Αν. Τομεάρχη Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης)

Για άλλη μια φορά η Κυβέρνηση επιδεικνύει ολιγωρία και επιλεκτική άγνοια για τις ανάγκες σημαντικών κλάδων της οικονομίας με ιδιαίτερη κοινωνική προσφορά, οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας. Όπως επισημαίνει η Δώρα Αυγέρη, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης και Αν. Τομεάρχης Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ) έχουν εξαιρεθεί από το πλέγμα προστασίας και οικονομικής στήριξης, με αποτέλεσμα να απειλούνται με πλήρη αφανισμό.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και προβληματισμό στους ανθρώπους της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως φαίνεται και από τις καταγγελίες του Δικτύου ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι ΚοινΣΕπ αποτελούν παράδειγμα υγιούς οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και διέξοδο για πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι κατά την περίοδο της κρίσης αναζήτησαν, σχεδίασαν και υλοποίησαν καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις για τη λύση συσσωρευμένων και επειγόντων κοινωνικών προβλημάτων. Η εμπειρία από τη δράση των ΚοινΣΕπ και του συνόλου των φορέων που συγκροτούν την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία αποδεικνύει ότι πρόκειται για έναν κλάδο που ενισχύει την παραγωγή, προάγει την κοινωνική ωφέλεια και συνεισφέρει στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής απέναντι στην ένδεια και τον αποκλεισμό.

Η επιλογή της κυβέρνησης να μη στηρίξει τις ΚοινΣΕπ κατά την περίοδο της κρίσης είναι μέρος μιας ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής απαξίωσης και υποβάθμισης του χώρου, την οποία διαπιστώνει και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ σε εκθέσεις του. Η στάση της ΝΔ απέναντι στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία οδηγεί στον μαρασμό των κοινωνικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών και άλλων σχημάτων που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Αυτό έχει ως συνέπεια να κινδυνεύουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με την «Έκθεση για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα» (2018), υπολογίζεται  ότι ο αριθμός των εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ανέρχεται σε 1.236-1.536. Η οποιαδήποτε αδράνεια εκ μέρους του κράτους να στηρίξει την κοινωνική επιχειρηματικότητα σημαίνει ότι πλήθος εργαζόμενων εξωθούνται στην ανεργία, χωρίς μάλιστα να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι περισσότεροι ανήκουν σε κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς πληθυσμιακά ομάδες.

Στην ερώτησή τους οι 42 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να λάβει άμεσα μέτρα για τη στήριξη των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη στήριξης από την  κυβέρνηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων»

Εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού και των μέτρων που ελήφθησαν για την προστασία της δημόσιας υγείας, επλήγησαν οι περισσότεροι οικονομικοί και επιχειρηματικοί κλάδοι. Ωστόσο, η  Κυβέρνηση δεν έλαβε έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα και πολλοί εξ αυτών των κλάδων αδικαιολόγητα εξαιρέθηκαν από το πλέγμα προστασίας και οικονομικής στήριξης. Την ίδια ώρα, χιλιάδες εργαζόμενοι εξακολουθούν να ζουν σε καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας, υπό την απειλή της ανεργίας ή χωρίς εισοδήματα,  λόγω της υποχρεωτικής αναστολής της δραστηριότητάς τους.

Ένας ολόκληρος κλάδος, αυτός των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣεπ) – που αναπτύχθηκαν την περίοδο της κρίσης και αποτέλεσαν παράδειγμα υγιούς οικονομικής δραστηριότητας – πλήττεται ανεπανόρθωτα και απειλείται με πλήρη αφανισμό λόγω αυτής της κυβερνητικής ολιγωρίας.

Χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους το Δίκτυο ΚοινΣΕπ Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΙΚΚΕΜ) και άλλες συμπράξεις:

«…Με ιδιαίτερα δυσάρεστη έκπληξη διαπιστώσαμε τον αποκλεισμό των ΚοινΣΕπ και των άλλων φορέων ΚΑΛΟ από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθμό 39162 ΕΞ 2020 που αφορά στην αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Στην απόφαση αυτή ορίζονται συγκεκριμένες νομικές μορφές επιχειρήσεων δηλαδή οι Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. και εξαιρούνται οι Α.Ε., ενώ αγνοούνται όλες οι μορφές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι Συνεταιρισμοί και οι άλλες νομικές μορφές της ΚΑΛΟ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο ΚΑΛΟ[…]».

Από την πλευρά του το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, σε κείμενο παρέμβασής του («Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα: Συγκλίσεις και Αποκλίσεις με την ΕΕ») αναφέρει ότι:

«Αυτήν την περίοδο, της νέας κρίσης που δημιούργησε ο κορονοϊός, η κοινωνική οικονομία με τους φορείς της μπορεί, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, να συνεισφέρει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και, γενικά, στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Αναμφίβολα, οι αναμενόμενες σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις φέρνουν στο προσκήνιο την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα».

Ωστόσο, η πολιτική απαξίωσης και υποβάθμισης των Κοινωνικών και Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων είχε ήδη αρχίσει να διαφαίνεται από τον Δεκέμβριο του 2019. Τότε, η Υπουργός Πολιτισμού είχε ζητήσει τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη δυνατότητα υπαγωγής των  ΚοινΣΕπ. σε προγράμματα επιχορηγήσεων που εξασφαλίζονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Το αίτημα γνωμοδότησης, ουσιαστικά, αποτελούσε μεθόδευση της  εξαίρεσης των ΚοινΣΕπ, παρά την προφανή αποστολή κοινωνικής ωφέλειας. Η αρνητική γνωμοδότηση, η οποία μάλιστα δεν είχε δεσμευτικό χαρακτήρα, δημιούργησε ένα αρνητικό δεδικασμένο για όλες τις ΚοινΣΕπ, εξαίρεσής τους από τα προγράμματα ενισχύσεων.

Με βάση την «Έκθεση για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα» (2018), υπολογίζεται  ότι ο αριθμός των εγχειρημάτων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ανέρχεται σε 1.236-1.536. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι πλήθος εργαζόμενων εξωθούνται στην ανεργία, χωρίς μάλιστα να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι περισσότεροι ανήκουν σε κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς πληθυσμιακά ομάδες.

Επειδή, η προστασία της εργασίας και της αξιοπρέπειας είναι υποχρέωση της Πολιτείας, ιδίως μάλιστα όταν αφορά ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες.

Επειδή, η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία ενισχύει την παραγωγή και προάγει την κοινωνική ωφέλεια.

Επειδή, η σημασία της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας επισημαίνεται συνεχώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανάλογα πρότυπα υιοθετούνται κατά κόρον από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επειδή, ο αποκλεισμός και η απαξίωσή τους θα πλήξει την κοινωνική οικονομία και εργασία.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για τη στήριξη των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)

Φωτίου Θεανώ

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αποστόλου Ευάγγελος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Ιωάννης

Δρίτσας Θοδωρής

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Δυονύσης

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μωραΐτης Αθανάσιος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος

Πέρκα Θεοπίστη

Πούλου Παναγιώτα (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζάκρη Θεοδώρα

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νίκος

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

Ομιλία στη μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής των άρθρων, και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Αν κρίνουμε από τον τίτλο του νομοσχεδίου που εισάγει σήμερα στην Ολομέλεια  η κυβέρνηση της ΝΔ, καλούμαστε να τοποθετηθούμε για μια «αναβάθμιση» και, μάλιστα, για την υποτιθέμενη «αναβάθμιση του σχολείου».

Λέει, λίγο πολύ, δηλαδή, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας ότι όσοι υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» πράττουν το καλό. Ενώ αντίθετα, όσοι το καταψηφίσουν αντιτίθενται στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Βεβαίως, η ΝΔ είναι εκπαιδευμένη στην οργουελική γλώσσα. Γιατί το λέω αυτό:

 Όπως μάς είπε πρόσφατα η Υπουργός Παιδείας, η κ. Κεραμέως, προκαλώντας τη νοημοσύνη εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, «οι κάμερες μπήκαν στις σχολικές αίθουσες για να έχουν όλοι οι μαθητές πρόσβαση στην εκπαίδευση».

Όπως μας είπε μια άλλη πρέσβειρα του νεοσυντηρητισμού, η γραμματέας αντεγκληματικής πολιτικής –για την περίπτωση ενός κρατούμενου- φοιτητή- η μεταγωγή του δεν ήταν τιμωρητική. Και μιλάμε για έναν πραγματικό αριστούχο -εμείς της Αριστεράς που μας κουνάτε το χέρι- που διεκδικούσε το δικαίωμά του στην εκπαίδευση.

Είναι όπως όταν μιλά η Ν.Δ για ‘‘αριστεία’’. Κι εδώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της ΝΔ, θα ήθελα να πω , επειδή μας κουνάτε το δάχτυλο για την αριστεία,  ότι η αριστεία προϋποθέτει να είναι κάποιος πρώτα καλός. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν είναι καλή στην καλή νομοθέτηση. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν είναι καλή, γιατί δεν έχει μάθει να τηρεί τους νόμους που η ίδια θεσπίζει. Η κυβέρνηση και στελέχη της Ν.Δ. δεν διαβάζουν – όχι τα μαθήματά τους για να πάρουν το πτυχίο τους-αυτό ξέρετε εμείς το αναγνωρίζουμε ως δικαίωμα σε κάποιον, γιατί η ζωή μπορεί να σου φέρει πολλές δυσκολίες και να σε αναγκάσει να αναζητήσεις μια δεύτερη ευκαιρία σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά ξέρετε κάτι; Δεν διαβάζετε τους νόμους που εσείς οι ίδιοι ψηφίζετε. Και αναφέρομαι, για παράδειγμα, στον νόμο για το επιτελικό κράτος ή αυτή τη λογική της επιτελικής αριστείας. Πολλές φορές πιαστήκατε κύριες και κύριοι της Ν.Δ. να μην έχετε πτυχίο, ενώ ο νόμος που εσείς οι ίδιοι ψηφίσατε, απαιτούσε πτυχίο για να αποκτήσει κάποιος θέση σε έναν δημόσιο οργανισμό, να γίνει διοικητής. Θέλετε να σας θυμίσω πως αναγκαστήκατε να κάνετε μια τροπολογία για να μπορέσει να χωρέσει ο διοικητής της ΕΥΠ και το πτυχίο του για τη μουσική μέσα σε αυτό που εσείς τον καλέσατε να διοικήσει; Θέλετε να σας υπενθυμίσω πώς αναγκάστηκε να εξωθηθεί σε παραίτηση ο πρώην υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα αποδήμων Ελλήνων, ακριβώς γιατί αποδείχτηκε ότι δεν είχε ούτε το πτυχίο του; Και σήμερα απλά θα ήθελα να θέσω υπόψη σας μια άλλη περίπτωση για την οποία μάλλον έχουμε την παραδοχή μιας διάταξης αυτού που λέμε επιτελικού κράτους, του νόμου για το επιτελικό κράτος, που τελικά δεν τηρήθηκε. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, για να διοριστεί κάποιος ιδιώτης ως γενικός ή ειδικός γραμματέας, χρειάζεται πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Τουρισμού, που είναι αναρτημένα τα βιογραφικά της πολιτικής ηγεσίας, για τον γενικό γραμματέα τουριστικής και πολιτικής ανάπτυξης, τον κ. Λούλη, σημειώνεται μεταξύ άλλων, ότι είναι διπλωματούχος της ελβετικής σχολής τεχνικών κυλινδρόμυλων. Η μοναδική λειτουργούσα σήμερα ελβετική σχολή με αυτά τα χαρακτηριστικά φέρεται να είναι-τα στοιχεία της υπάρχουν στην ιστοσελίδα του υπουργείου- η οποία είναι επαγγελματικό ινστιτούτο εκπαίδευσης και ετήσιας φοίτησης. Σήμερα υπέβαλα ένα αίτημα κατάθεσης εγγράφων, του πτυχίου του γενικού γραμματέα και της αναγνώρισης της ισοτιμίας του τίτλου. Και είχα την απάντηση.  Κι εδώ δεν είναι ότι δεν διάβαζε ο γενικός γραμματέας τα μαθήματά του, είναι ότι μάλλον δεν διάβασε καλά τον νόμο ή δεν ξέρει καν τι σημαίνει τήρηση του νόμου. Απαντά στο sitenewspaper.gr: «Δεν έχω κάνει αναγνώριση στο ΔΙΚΑΤΣΑ να μου πούνε τι αντιστοιχία είναι. Αυτές είναι τρεις σχολές σε όλο τον κόσμο, στην Ελβετία, τη Γερμανία και το Κάνσας. Από κει και πέρα δεν γνωρίζω αν είναι ή δεν είναι σύννομη. Ότι έχω σπουδάσει αυτό το κατέθεσα».

Αυτός είναι ο σεβασμός και στον νόμο που ψηφίζετε και στην αριστεία την οποία εσείς ευαγγελίζεστε.Κάπως έτσι, λοιπόν, σήμερα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη με όλα αυτά, τις μεγάλες αντιφάσεις και τα παράδοξα, επιχειρεί να μιλήσει για «αναβάθμιση του σχολείου», κάνοντας τις λέξεις, όπως σας εξήγησα πριν από λίγο, να χάνουν το νόημά τους.

Στην πραγματικότητα, αν κρίνουμε από το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου –κι όχι απ’ τον τίτλο του– καλούμαστε να πάρουμε θέση για την υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Γιατί για τον ορισμό της υποβάθμισης πρόκειται, όποια διάταξη κι αν πιάσει κανείς να διαβάσει. Ή μάλλον, πρόκειται για την «αναβάθμιση του σχολείου ελικίκου».

Λέμε, λοιπόν, με τη σειρά μας προς την κυβέρνηση ότι η καταψήφιση των διατάξεων Κεραμέως-Μητσοτάκη είναι ζήτημα όχι μόνο ιδεολογικής συνέπειας, αλλά και ηθικής τάξης για κάθε προοδευτικό πολιτικό.

Γιατί, το μόνο που αναβαθμίζει εδώ η ΝΔ είναι η ενορχηστρωμένη και ομολογουμένως, συνεπέστατη επίθεσή της στον δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης.

Γιατί, αυτό που επιχειρεί να περάσει η κυβέρνηση της ΝΔ σήμερα είναι η μετατροπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε έναν μηχανισμό παγίωσης και διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων.

Δεν της αρκεί η θέσμιση των ανισοτήτων στους χώρους εργασίας, στη σχέση πολιτών-κράτους, στην αγορά. Θέλει να εμπεδωθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα γίνεται, από την παιδική ηλικία και για όσο διαρκεί η συμμετοχή των νέων στην εκπαιδευτική κοινότητα – της οποίας το εύρος και τη διάρκεια η ΝΔ προσπαθεί να συρρικνώσει.

Κι αυτό είναι όχι απλώς καταστροφικό για την κοινωνική συνοχή, αλλά καταστροφικό για το μέλλον του τόπου.

Ξέρετε, παντού στον κόσμο, όπως και στον τόπο μας συγκρούονται δύο λογικές για την Παιδεία.

Η μία εντάσσει την εκπαιδευτική διαδικασία –κομμάτι-κομμάτι– στο νεοφιλελεύθερο δόγμα, που νοιάζεται μόνο για την αύξηση των αποδόσεων του κεφαλαίου. Οι μαθητές προετοιμάζονται για να ριχτούν στην ανηλεή μάχη της αγοράς.

Εδώ η Δεξιά πουλάει το επιχείρημα περί δήθεν «σύνδεσης» της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, ώστε να βρίσκουν ευκολότερα δουλειές οι νέοι. Το είπαν αρκετοί εκπρόσωποι της Ν.Δ. αυτό. Σε κάποιους ακούγεται πειστικό, αλλά είναι η τέλεια παγίδα για τους νέους και τις οικογένειές τους, που βρίσκονται στα χαμηλά εισοδήματα.

Και δεν χρειάζεται πλέον να το μαντέψουν. Το βιώνουν καθημερινά, στις συνεντεύξεις για δουλειά, στην εργοδοτική αυθαιρεσία, στις απολύσεις, στα πελατειακά δίκτυα.

Με βάση τη λογική που διαπνέει το παρόν νομοσχέδιο, δεν έχει σημασία η διεύρυνση και εμβάθυνση των γνωστικών αντικειμένων, η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης, η εμπέδωση των δημοκρατικών αρχών, ο ανθρωποκεντρισμός, η διαπροσωπική, και όχι μόνο οπτικοακουστική  σχέση μαθητή-δασκάλου, η παιδαγωγική και ψυχοκοινωνική στήριξη, η κοινωνικοποίηση, η καλλιέργεια φρονήματος αλληλεγγύης στο σχολείο, η διαμόρφωση εν τέλει μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας των νέων, που είναι εχέγγυο για τη συνεπή και δημιουργική παρουσία τους στην παραγωγική διαδικασία και τη δημόσια σφαίρα.

Όταν, λοιπόν, η ΝΔ και οι ιδεολογικοί της σύμμαχοι ομνύουν στη σύνδεση εκπαίδευσης-αγοράς, στην ουσία επιδιώκουν να παγιώσουν την παραπάνω συνθήκη και μια συγκεκριμένη αγορά, όπου καταργείται ο δημοκρατικός έλεγχος. Καταργούνται τα εργασιακά δικαιώματα, καταργείται η κοινωνική κινητικότητα και προάγονται ο κοινωνικός αυτοματισμός και το δίκαιο του ισχυρού. Και γι’ αυτό απαιτείται ένας συγκεκριμένος τύπος εκπαιδευόμενου, εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικής μονάδας και εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Γι’ αυτό το λόγο η κυβέρνηση επιμένει και προωθεί διατάξεις που μετατρέπουν το σχολείο σε εξεταστικό κέντρο, που επιβάλλουν την τιμωρητική και ανταποδοτική δήθεν «αξιολόγηση», που προσπαθούν να παρακάμψουν το Σύνταγμα –είναι απωθημένο σας αυτό το άρθρο 16 και δεν μπορείτε να το κρύψετε.

Μπορεί η Δεξιά στον τόπο μας να μιμείται τους αστικούς τρόπους της Δύσης, αλλά δείχνει διαχρονική αδυναμία να τους ενσωματώσει στην ολότητά τους. Αρκείται μόνο σε όσα εργαλεία αναπαράγουν την εξουσία της και την κοινωνική υπεροχή των εκλεκτών της, στέλνοντας όλους τους υπόλοιπους σε μαύρες εποχές.

Για τους υπόλοιπους περισσεύει ο αυταρχισμός, όπως συνέβαινε το ‘60, το ‘50 και όσο πίσω μπορεί να πάει ο νους και η μνήμη μας.

Και ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της πλειοψηφίας, ποιο είναι το πιο θλιβερό και το πιο ανησυχητικό; Φέρνετε αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή των Ελλήνων σε μια εποχή όπου ολόκληρος ο πλανήτης, με μπροστάρηδες τους νέους, διεκδικεί κάτι ριζοσπαστικά διαφορετικό.

Πέρυσι βλέπαμε τους νέους να γεμίζουν τους δρόμους διαδηλώνοντας κατά της συστημικής και συστηματικής υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Αυτές τις μέρες γεμίζουν τους δρόμους διαδηλώνοντας κατά του συστημικού και συστηματικού ρατσισμού.

Σε μια τέτοια εποχή επιλέξατε να βάλετε κάμερες στις τάξεις. Σε μια τέτοια εποχή επιλέγετε να καταργήσετε τις Θεματικές Εβδομάδες. Σε μια τέτοια εποχή επιλέγετε να χαρακτηρίζετε τη διαγωγή των μαθητών.

Σε μια τέτοια εποχή επιλέγετε να αφαιρείτε την Κοινωνιολογία από τα υποχρεωτικά εξεταζόμενα μαθήματα ανθρωπιστικών σπουδών. Σε μια τέτοια εποχή επιλέγετε να χωρίζετε τα σχολεία σε καλά και περιθωριακά.

Είστε εκτός εποχής και κλίματος, εγκλωβισμένοι στον μικρόκοσμο της κοινωνικής συντήρησης και της πνευματικής κατάψυξης.

Δεν σας ενδιαφέρει η αγωνία των παιδιών και ο αγώνας τους που κινεί την Ιστορία. Δεν τα θέλετε μέρος της συλλογικής μας μνήμης, δίδαγμα για μια κουλτούρα αντίστασης και δημιουργίας. Τα βάζετε στον πάγο, ένα στάδιο πριν από τον γύψο.

Μια ματιά στα νέα του κόσμου αρκεί για να καταλάβει κανείς ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι στη λάθος πλευρά της Ιστορίας. Και αργά ή γρήγορα η ίδια η Ιστορία θα το διαγράψει.

Σας ευχαριστώ.

Ακολουθεί το link με το βίντεο της ομιλίας

Η περίπτωση «αριστείας» του Κ. Λούλη, που ούτε αναγνωρισμένο πτυχίο έχει, ούτε διάβασε το νόμο για το επιτελικό κράτος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία τον όρισε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού!

Σχετικό απόσπασμα της ομιλίας της Δώρας Αυγέρη, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ και Αν. Τομεάρχη Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), στην Ολομέλεια της Βουλής στο σ/ν «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»:

«Είναι όπως όταν μιλά η Ν.Δ για ‘‘αριστεία’’. Κι εδώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της ΝΔ, θα ήθελα να πω , επειδή μας κουνάτε το δάχτυλο για την αριστεία,  ότι η αριστεία προϋποθέτει να είναι κάποιος πρώτα καλός. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν είναι καλή στην καλή νομοθέτηση. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν είναι καλή, γιατί δεν έχει μάθει να τηρεί τους νόμους που η ίδια θεσπίζει. Η κυβέρνηση και στελέχη της Ν.Δ. δεν διαβάζουν – όχι τα μαθήματά τους για να πάρουν το πτυχίο τους-αυτό ξέρετε εμείς το αναγνωρίζουμε ως δικαίωμα σε κάποιον, γιατί η ζωή μπορεί να σου φέρει πολλές δυσκολίες και να σε αναγκάσει να αναζητήσεις μια δεύτερη ευκαιρία σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά ξέρετε κάτι; Δεν διαβάζετε τους νόμους που εσείς οι ίδιοι ψηφίζετε. Και αναφέρομαι, για παράδειγμα, στον νόμο για το επιτελικό κράτος ή αυτή τη λογική της επιτελικής αριστείας. Πολλές φορές πιαστήκατε κύριες και κύριοι της Ν.Δ. να μην έχετε πτυχίο, ενώ ο νόμος που εσείς οι ίδιοι ψηφίσατε, απαιτούσε πτυχίο για να αποκτήσει κάποιος θέση σε έναν δημόσιο οργανισμό, να γίνει διοικητής. Θέλετε να σας θυμίσω πως αναγκαστήκατε να κάνετε μια τροπολογία για να μπορέσει να χωρέσει ο διοικητής της ΕΥΠ και το πτυχίο του για τη μουσική μέσα σε αυτό που εσείς τον καλέσατε να διοικήσει; Θέλετε να σας υπενθυμίσω πώς αναγκάστηκε να εξωθηθεί σε παραίτηση ο πρώην υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα αποδήμων Ελλήνων, ακριβώς γιατί αποδείχτηκε ότι δεν είχε ούτε το πτυχίο του; Και σήμερα απλά θα ήθελα να θέσω υπόψη σας μια άλλη περίπτωση για την οποία μάλλον έχουμε την παραδοχή μιας διάταξης αυτού που λέμε επιτελικού κράτους, του νόμου για το επιτελικό κράτος, που τελικά δεν τηρήθηκε. Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, για να διοριστεί κάποιος ιδιώτης ως γενικός ή ειδικός γραμματέας, χρειάζεται πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Τουρισμού, που είναι αναρτημένα τα βιογραφικά της πολιτικής ηγεσίας, για τον γενικό γραμματέα τουριστικής και πολιτικής ανάπτυξης, τον κ. Λούλη, σημειώνεται μεταξύ άλλων, ότι είναι διπλωματούχος της ελβετικής σχολής τεχνικών κυλινδρόμυλων. Η μοναδική λειτουργούσα σήμερα ελβετική σχολή με αυτά τα χαρακτηριστικά φέρεται να είναι-τα στοιχεία της υπάρχουν στην ιστοσελίδα του υπουργείου- η οποία είναι επαγγελματικό ινστιτούτο εκπαίδευσης και ετήσιας φοίτησης. Σήμερα υπέβαλα ένα αίτημα κατάθεσης εγγράφων, του πτυχίου του γενικού γραμματέα και της αναγνώρισης της ισοτιμίας του τίτλου. Και είχα την απάντηση.  Κι εδώ δεν είναι ότι δεν διάβαζε ο γενικός γραμματέας τα μαθήματά του, είναι ότι μάλλον δεν διάβασε καλά τον νόμο ή δεν ξέρει καν τι σημαίνει τήρηση του νόμου. Απαντά στο sitenewspaper.gr: «Δεν έχω κάνει αναγνώριση στο ΔΙΚΑΤΣΑ να μου πούνε τι αντιστοιχία είναι. Αυτές είναι τρεις σχολές σε όλο τον κόσμο, στην Ελβετία, τη Γερμανία και το Κάνσας. Από κει και πέρα δεν γνωρίζω αν είναι ή δεν είναι σύννομη. Ότι έχω σπουδάσει αυτό το κατέθεσα».

Αυτός είναι ο σεβασμός και στον νόμο που ψηφίζετε και στην αριστεία την οποία εσείς ευαγγελίζεστε».

Ακολουθεί το link με το σχετικό απόσπασμα:

Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων για τον τίτλο σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, του κ. Κωνσταντίνου Λούλη, Γενικού Γραμματέα Τουριστικής και Πολιτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2020

ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους κ. κ. Υπουργούς

– Επικρατείας, κ. Γεραπετρίτη

– Τουρισμού

ΘΕΜΑ: Τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος,

του κ. Κωνσταντίνου Λούλη, Γενικού Γραμματέα Τουριστικής και Πολιτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού

Ο  νόμος 4622/2019  της ΝΔ, υπό τον τίτλο «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», στο άρθρο 44 («Γενικές διατάξεις για τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς») ορίζει τα εξής:

«Ως Γενικοί ή Ειδικοί Γραμματείς διορίζονται ιδιώτες οι οποίοι διαθέτουν κατ’ ελάχιστον: (α) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, (β) πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας της Ε.Ε., (γ) ισχυρό ιστορικό φορολογικής συμμόρφωσης. Επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων σε δημοσίους υπαλλήλους δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή δημοσίους λειτουργούς καθώς και σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή του δημόσιου τομέα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου».

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού, όπου είναι αναρτημένα τα βιογραφικά της πολιτικής ηγεσίας του (http://www.mintour.gov.gr/Ministry/PoliticLeadership/kwnstantinos-loylhs), για τον  Γενικό Γραμματέα Τουριστικής και Πολιτικής Ανάπτυξης, Κ. Λούλη, σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι «είναι διπλωματούχος της Ελβετικής Σχολής Τεχνικών Κυλινδρόμυλων». Η μοναδική λειτουργούσα σήμερα ελβετική σχολή με αυτά τα χαρακτηριστικά φέρεται να είναι η St. Gallen (Schweizerische Müllereifachschule St. Gallen https://www.sms-sg.ch/die-schule.html), η οποία είναι Επαγγελματικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ετήσιας φοίτησης.  

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί να καταθέσουν στο σώμα:

Αντίγραφο πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, του Γ.Γ. Τουριστικής και Πολιτικής Ανάπτυξης, Κ. Λούλη.

Η Αιτούσα Βουλευτής

Θεοδώρα (Δώρα) Αυγέρη

Ενδεικτικά, για την ΑΚΕ έγραψαν:

https://www.documentonews.gr/article/neos-diamatarhs-sthn-kybernhsh-h-aygerh-zhta-to-ptyxio-texnikoy-kylindromylwn-toy-loylh?fbclid=IwAR0rmqzqSgj6p6qH971LtXvnouG2ic4X5DdHcn-SlsLfFgi8mI11aKBVqdI

https://m.tvxs.gr/mo/i/318887/f/news/ellada/apokalypsi-apo-aygeri-poy-einai-ptyxio-toy-k-loyli.html?fbclid=IwAR10TmkaiyTpMc-eVWpzr6-oPVdBLexWC5KL5Dx4HsrOZaF_xYTtYsbQIpk

«Η σκευωρία της ΝΔ πάνω στην οποία θέλει να στήσει σκηνικό Ειδικού Δικαστηρίου»

Ομιλία κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της πρότασης της ΝΔ περί διεύρυνσης του αριθμού των διερευνώμενων αδικημάτων, που ενδέχεται να τέλεσε ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Δημήτριος Παπαγγελόπουλος, κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Η σημερινή διαδικασία στην Ολομέλεια της Βουλής μάς δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε καθαρά – ξεκάθαρα για το παιχνίδι που παίζει η ΝΔ με τους θεσμούς, στην προσπάθειά της να συγκαλύψει το σκάνδαλο Novartis.

Και, αναπόφευκτα, μας δίνει την ευκαιρία να καταλάβουμε –ή ορθότερα να συνειδητοποιήσουμε– με ποιον τρόπο η ΝΔ θέλει, τελικά, να κυβερνά.

Θέλει να κυβερνά επειδή της δόθηκε η λαϊκή εντολή; Ή θέλει να κυβερνά σα να τις ανήκουν ιδιοκτησιακά οι θεσμοθετημένες εξουσίες;

Θέλει η ΝΔ να διερευνηθεί από την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη το σκάνδαλο της Novartis; Σκοπεύει, μπορεί να θωρακίσει τη Δικαιοσύνη για να πάει μέχρι τέλους τις έρευνές της;

Γιατί, κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα τεράστιο σκάνδαλο, όπως είναι το σκάνδαλο Novartis, κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη διαφθορά, τη διαπλοκή πολιτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων, η ΝΔ κάνει το μαύρο – άσπρο.

Στην περίπτωση του σκανδάλου Novartis η αντιστροφή των ρόλων που επιχειρείται, ξεπερνά κάθε όριο. Οι ελεγχόμενοι γίνονται διώκτες, ο βασικός εμπλεκόμενος Φρουζής γίνεται από τη ΝΔ αξιόπιστος μάρτυρας. Όλως τυχαίως μετά την κατάθεσή του η κυβέρνηση περνά ρύθμιση που επιτρέπει το ξεπάγωμα δεσμευμένων λογαριασμών, λες και κάποιος τον επιβράβευσε που είπε –ο πρώην επικεφαλής της Novartis Hellas– ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο Novartis στην Ελλάδα. Βέβαια, ο ίδιος δεν είπε λέξη για Παπαγγελόπουλο και σκευωρία.

Μόνο που η εξέλιξη της Προανακριτικής, με την οποία η ΝΔ προσπάθησε με κάθε πονηρό  κι αθέμιτο μέσο να νομιμοποιήσει τα περί δήθεν «σκευωρίας Παπαγγελόπουλου», της επιφύλασσε άλλη μια αντιστροφή, που όμως δεν περίμενε.

Όχι μόνο δεν κατατέθηκε κάποιο στοιχείο απ’ το οποίο να προκύπτει παρέμβαση Παπαγγελόπουλου, αλλά αποκαλύπτεται ότι η δήθεν «σκευωρία Παπαγγελόπουλου» είναι στην πραγματικότητα μια «σκευωρία της ΝΔ». Ενορχηστρωμένη από συγκεκριμένους κύκλους της, οι οποίοι επιχειρούν να πάρουν τη ρεβάνς, αλλά και να δείξουν ποιος κάνει κουμάντο στη δεξιά παράταξη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Απ’ όσο ξέρουμε όλοι εδώ σ’ αυτήν την αίθουσα, η Δικαιοσύνη δεν έχει σταματήσει στιγμή να ερευνά το σκάνδαλο Novartis. Και, φυσικά, αυτό επιτελείται, συνεχίζει να επιτελείται με αυτοθυσία από την αρμόδια Εισαγγελέα Διαφθοράς, παρά τις προσπάθειες κάποιων να της αφαιρέσουν την υπόθεση.

Διαπιστώνει εδώ κανείς ένα παράδοξο που επιβάλλεται στη θεσμική κουλτούρα του τόπου από τις προσπάθειες της ΝΔ να συγκαλύψει το σκάνδαλο Novartis. Πουθενά αλλού στον κόσμο δεν συμβαίνει μια τόσο σοβαρή δικογραφία να επιχειρείται να διασπαστεί μέχρι σημείου που να μην μπορεί κανείς να θυμηθεί για ποιον λόγο την έχει αναλάβει η Δικαιοσύνη. Να έχουν βγάλει οι ελεγχόμενοι πολιτικοί της ΝΔ και ο ήδη κατηγορούμενος βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, την απόφαση για τους εαυτούς τους, προτού ολοκληρωθούν οι έρευνες των αρμόδιων λειτουργών της Δικαιοσύνης.

Και όταν η Δικαιοσύνη συνάντησε στις έρευνές της για το σκάνδαλο Novartis ονόματα πολιτικών προσώπων του δικού της χώρου, η ΝΔ τι έκανε;

Λειτούργησε ως προστάτης πολιτικών φίλων και συμμάχων και όχι ως προστάτης των θεσμών.

Θυμίζει αυτό τα σκάνδαλα των εξοπλιστικών, όταν κάποιοι εδώ μέσα  έλεγαν ότι δεν  προκύπτει κανένα στοιχείο εναντίον Τσοχατζόπουλου-Παπαντωνίου, ενώ υπήρχαν στοιχεία, απαιτώντας μάλιστα να ζητηθεί συγγνώμη από τους εν λόγω.

Φαίνεται, λοιπόν, πως όσα χρόνια κι αν περάσουν, αυτή η κουλτούρα συγκάλυψης παραμένει ισχυρή στο πολιτικό σύστημα που οδήγησε στην χρεωκοπία. Συγκάλυψη που αποσκοπεί στον επηρεασμό της Δικαιοσύνης κι όταν αυτό δεν πετυχαίνει στη συμμόρφωσή της.

Τους προστατευόμενους μάρτυρες η ΝΔ –κατά πώς ορίζει δικός της νόμος ως προστατευόμενους – τούς αποκάλεσε κουκουλοφόρους, κάνοντας τα πάντα για να τους εκφοβίσει. Το ίδιο έκανε και με τους εισαγγελείς της υπόθεσης. Αμφισβήτησε με πρωτοφανή ένταση τον ρόλο και το πρόσωπο της Εισαγγελέως Διαφθοράς. Δεν πρέπει να έχει ξαναϋπάρξει τέτοια ενορχηστρωμένη επίθεση εναντίον λειτουργιών και λειτουργών της Δικαιοσύνης.

Μας είπαν οι εμπνευστές της δήθεν «σκευωρίας Παπαγγελόπουλου» ότι η Novartis είναι μεν ένα διεθνές σκάνδαλο διαρκείας, αθέμιτων πρακτικών, επιρροής και χειραγώγησης των αγορών φαρμάκου –και στην Ελλάδα, με τη σημασία που έχει αυτό για την ευρωπαϊκή αγορά φαρμάκου– αλλά μέχρι εκεί. Γιατροί έχουν ποινικές ευθύνες, μάνατζερ έχουν ποινικές ευθύνες, πολιτικοί δεν έχουν.

Αλλά, γι’ αυτό –για το αν έχουν ή δεν έχουν ποινικές ευθύνες οι πολιτικοί– δεν θα αποφανθεί ούτε η ΝΔ, ούτε το ΚΙΝΑΛ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε καμία κομματική δύναμη, ούτε κανείς άλλος. Θα αποφανθεί η Δικαιοσύνη.

Σε ρόλο Δικαιοσύνης έρχεται, λοιπόν, η ΝΔ και αποφαίνεται πως το γεγονός ότι φτάσαμε να μιλάμε για πολιτικούς στο σκάνδαλο Novartis είναι αποτέλεσμα μιας «σκευωρίας» της προηγούμενης κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω κάποιου «Ρασπούτιν», προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να σπιλώσει τους πολιτικούς του αντιπάλους και να κερδίσει έτσι τις εκλογές.

Και συστήνεται η Προανακριτική Επιτροπή για τις δήθεν παρεμβάσεις του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού, και εκεί όμως αποκαλύπτεται σε όλο της το μεγαλείο η υποκρισία της ΝΔ, η χειραγώγηση των θεσμών που επιχειρεί και, εν τέλει, αυτό που όλοι υποψιαζόμαστε για το πώς θέλει να κυβερνά η ΝΔ: Ό,τι, όποτε και όπως τη συμφέρει, αρκεί να ξέρουν οι πάντες πως κάθε εξουσία της ανήκει και αλίμονο σε όποιον αμφισβητήσει αυτό της το δικαίωμα.

-Αλίμονο σε όποιον ενισχύσει τη Δικαιοσύνη στο έργο της, όπως υποχρεούται από τα θεσμικά του καθήκοντα,

-Αλίμονο σε όποιον επιχειρήσει να ρίξει τα στεγανά που προστατεύουν τη διαπλοκή,

-Αλίμονο σε όποιον τολμήσει να μιλήσει ή σε όποιον τολμήσει να διασφαλίσει ότι αυτοί που ξέρουν μπορούν άφοβα να μιλήσουν. Θα βρεθεί φορτωμένος με τον μισό ποινικό κώδικα της χώρας, κι αυτό να το έχουν υπόψη και οι υπόλοιποι.

Αν οι ιστορικοί του μέλλοντος αναζητήσουν τι πάει λάθος στις μέρες μας, ένας τρόπος θα  είναι να μελετήσουν πώς αντιλαμβάνεται η σημερινή κυβέρνηση τους θεσμούς.

Η σύσταση και λειτουργία της Προανακριτικής Επιτροπής θα είναι από τα sos.

Πλήρης ευτελισμός της θεσμικής λειτουργίας της Προανακριτικής Επιτροπής, αλλά και κάθε έννοιας Δικαιοσύνης. Κατάλυση εγγυήσεων, αντιδικονομικά τεχνάσματα, πιέσεις και καθεστώς τρομοκράτησης, εκφοβισμός δικαστών και μαρτύρων, αποκλεισμός μαρτύρων, χρήση απόρρητων πρακτικών από ιδιώτες.

Η ΝΔ απέκλεισε τους Τζανακόπουλο-Πολάκη από μέλη της Επιτροπής και την ίδια στιγμή έγιναν δεκτά πρόσωπα με φανερή και άμεση εμπλοκή στην υπόθεση.

Η ΝΔ έβαλε λυτούς και δεμένους να αποκαλύψουν τα πρόσωπα των προστατευόμενων μαρτύρων, αλλά βρήκε τοίχο στον Άρειο Πάγο, που είπε το αυτονόητο: ότι οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα εξεταστούν όπως εκείνοι επιθυμούν.

Και τώρα η διεύρυνση του κατηγορητηρίου. Μνημείο αντιθεσμικής κουλτούρας και πολιτικού καιροσκοπισμού.

Μια ομάδα βουλευτών της ΝΔ, βγαίνει μπροστά και υπογράφει την πρόταση διεύρυνσης του κατηγορητηρίου κατά του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, παραθέτοντας αυτούσια κομμάτια από τα πρακτικά της Επιτροπής για τη μήνυση Μυωνή, τα οποία είναι απόρρητα και τα οποία είναι να απορεί κανείς πως περιήλθαν στην κατοχή τους.

Κι εδώ είναι που αποκαλύπτεται η σκευωρία της ΝΔ. Η κυβερνητική πλειοψηφία ξέρει ότι δεν έχει στα χέρια της στοιχεία που να αποδεικνύουν παρεμβάσεις  του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού. Αλλά κάνει τα πάντα, κόβοντας και ράβοντας το κατηγορητήριο, προκειμένου να στήσει σκηνικό Ειδικού Δικαστηρίου.

Στα παραπάνω έραψε. Να δούμε και πού έκοψε.

Η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε να προχωρήσει σε διεύρυνση του κατηγορητηρίου, χρησιμοποιώντας απόρρητες καταθέσεις στην προανακριτική, προτού προλάβει να καταθέσει η πλέον βασική μάρτυρας, η πρώην Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η κ. Ξένη Δημητρίου, την οποία η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε να καλέσει τελευταία κι όχι από τους πρώτους, όπως θα ήταν θεσμικά ορθό. Αν, δε, ξεκινούσε από την κ. Δημητρίου είναι βέβαιο ότι η αποστολή της προανακριτικής θα τελείωνε εκεί. Αρκεί κάποιος να διαβάσει τις έξι καταθέσεις της για να αντιληφθεί του λόγου το αληθές.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Αυτή είναι η τελευταία προσπάθεια μιας πλευράς της ΝΔ να διασωθεί πολιτικά από την κατάρρευση του κατηγορητηρίου, που έστησαν οι πιο ακραίοι κύκλοι της.

Και ταυτόχρονα είναι η προσπάθεια της άλλης πλευράς της ΝΔ να στείλει μήνυμα για το τι παθαίνουν όσοι ορθώνουν ανάστημα.

Είτε με τη μια πλευρά είτε με την άλλη η ΝΔ βρίσκεται σε αδιέξοδο, γιατί από την αρχή των μεθοδεύσεών της το παιχνίδι δεν της έβγαινε.

Στην προσπάθειά της να βγει από το αδιέξοδο αυτό, δυστυχώς, μπήκε σε αχαρτογράφητα νερά, στρέφοντας δικαστικούς λειτουργούς εναντίον δικαστικών λειτουργών.

Κι εδώ το ερώτημα είναι: ποιους εναντίον ποιων; Ποιους θεώρησε αξιόπιστους και ποιους αναξιόπιστους η ΝΔ, στην απόπειρά της να φέρει το κατηγορητήριο σήμερα στα μέτρα της;

Μήπως θεώρησε αξιόπιστους αυτούς τους Εισαγγελείς που θάβουν σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς, παρατάνε φακέλους σε ντουλάπια, χάνουν φακέλους σε πλημμύρες, αρνούνται να παραλάβουν πληροφορίες από ξένες αρχές, αποφεύγουν να εξετάσουν μάρτυρες;

Κατασυκοφαντώντας ως αναξιόπιστους εκείνους που επιμένουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, απτόητοι;

Ας δούμε, λοιπόν, τι έβγαλε το ζύγι της αξιοπιστίας, όπως την αντιλαμβάνεται η ΝΔ.

1. Η ΝΔ στηρίζεται λέει στην κατάθεση της πρώην Εισαγγελέως κατά της Διαφθοράς, της κ. Ράικου.

*Της πρώην εισαγγελέως διαφθοράς που έλεγχε τους άλλους γιατρούς, αλλά απέκρυψε ότι ο σύζυγός της έλαβε εμβάσματα από τη Novartis στον κοινό τους λογαριασμό, δήθεν για μελέτες που ακόμη ερευνάται αν έχουν γίνει. Όταν ζητήθηκαν οι αποδείξεις για τις υποτιθέμενες μελέτες, η ίδια είπε ότι το σπίτι της πλημμύρισε και καταστράφηκαν. Για την συγκεκριμένη υπόθεση εκκρεμεί σε βάρος της ποινικός έλεγχος.

*Της πρώην Εισαγγελέως Διαφθοράς που από το 2015 γνώριζε από ανώνυμη καταγγελία για τον Μανιαδάκη, αλλά μέχρι την αντικατάστασή της τον Απρίλιο του 2017, δεν έχει στείλει τον φάκελο για συσχέτιση με την υπόθεση Novartis.

*Της πρώην Εισαγγελέως Διαφθοράς που δεν κάλεσε για κατάθεση τους αυτόπτες μάρτυρες της απόπειρας αυτοκτονίας του στελέχους της NOVARTIS στο Χίλτον.

*Της πρώην Εισαγγελέως Διαφθοράς που στην επιστολή αντικατάστσής της τον Μάρτιο του ’17 έγραφε «δεν θα θυσιαστώ στο βωμό των συμφερόντων των διεφθαρμένων κρατικών λειτουργών και των μεγάλων συμφερόντων στο χώρο του φαρμάκου» και αποκαλούσε την υπόθεση NOVARTIS «την κορωνίδα της διαφθοράς στη χώρα μας».

2. Η ΝΔ στηρίζεται λέει στην κατάθεση του πρώην εποπτεύοντος την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς, κ. Αγγελή.

*Του δικαστικού λειτουργού που αναρωτιόμαστε πότε έλεγε αλήθεια: όταν με εισαγγελική διάταξη αποδομούσε όλες τις αιτιάσεις Σαμαρά και υπερασπιζόταν την Εισαγγελέα Διαφθοράς κ. Τουλουπάκη και έβαζε τη μήνυσή του στο αρχείο;

Ή όταν θυμήθηκε να ανασύρει την μήνυση Σαμαρά μαζί με τη μήνυση Βενιζέλου στα τέλη του περασμένου Ιουνίου; Πριν από τις εκλογές και ενώ προηγήθηκε η ανακοίνωση Σαμαρά στον Τύπο;

3. Η ΝΔ λέει ότι στηρίζεται στην κατάθεση του Οικονομικού Εισαγγελέα Παναγιώτη  Αθανασίου.

Του δικαστικού λειτουργού που σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε η πρώην Εισαγγελέας του ΑΠ έκρυβε στο συρτάρι του για τρία χρόνια δικογραφίες-φωτιά, για οφ σορ και πρώην υπουργούς της ΝΔ.

Του δικαστικού λειτουργού που είπε ψέματα στην υπηρεσία του ότι πήγε στη Χάγη για συνάντηση με την Εισαγγελέα του Παναμά για τα Panama Papers.

Αλλά, τα περίεργα δεν είναι μόνο αυτά.

5. Δεν σας κάνει εντύπωση η ομοιότητα των «καταγγελλόντων εισαγγελέων»;

Ράικου και Αγγελής θυμήθηκαν μετά από χρόνια ότι δέχτηκαν πιέσεις και παρεμβάσεις από τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.

Όψιμη αντίδραση ή πρόβλημα μνήμης;

Και, τελικά, στο στόχαστρο και των δύο μπαίνει η κ. Τουλουπάκη, που δεν αρέσει στη ΝΔ, γιατί κάνει απλώς αυτό που επιτάσσει το καθήκον της ως Εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς, στη διερεύνηση ενός μεγάλου σκανδάλου.

Κι ενώ στο σκάνδαλο Novartis ο όγκος των στοιχείων για την απόδειξη των υπερτιμολογήσεων είναι τεράστιος, στη δήθεν «σκευωρία Παπαγγελόπουλου» υπάρχουν μόνο φήμες, λόγια και αυτοεκπληρούμενες προφητείες, προορισμένες για πηχυαίους τίτλους στα ΜΜΕ που σας στηρίζουν.

Κι αυτή είναι, τελικά, η σκευωρία της ΝΔ κατά του Παπαγγελόπουλου.

Την οποία εκφράζει αυτό το προχειρογραμμένο, ασύντακτο και ανερμάτιστο κείμενο που λέγεται διεύρυνση κατηγορητηρίου.

Άλλα λένε οι μάρτυρες, άλλα συμπεραίνουν και συνάγουν οι συντάκτες της πρότασης για διεύρυνση του κατηγορητηρίου, σε μια τυχαία παράθεση αδικημάτων του Ποινικού Κώδικα, χωρίς καμία αιτιώδη συνάφεια ανάμεσα στα πραγματικά περιστατικά και τη νομική υπαγωγή αυτών σε αδικήματα. Μόνο για τον κορωνοϊό δεν κατηγορήσατε τον Παπαγγελόπουλο.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Κλείνω με αυτό.

Η ΝΔ διεκδίκησε και διεκδικεί για τον εαυτό της ρόλο υπεράνω των θεσμών, σα να είναι ο ένας και μοναδικός κατήγορος σ’ αυτήν την κοινωνία με όλους τους υπόλοιπους στον ρόλο του κατηγορούμενου, από τις πλατείες μέχρι τις δικαστικές αίθουσες κι από τα φοιτητικά αμφιθέατρα μέχρι τα κοινοβουλευτικά έδρανα.

Όμως, το «Κατηγορώ» διατυπώνεται εναντίον σας. Ένα κατηγορώ που διευρύνεται μέσα στην κοινωνία, από ολοένα και περισσότερους πολίτες που καταλαβαίνουν ότι η ΝΔ δεν θέλει απλώς να κυβερνά, αλλά να εξουσιάζει ανεξέλεγκτη. Και δεν θέλει μόνο να εξουσιάζει χωρίς έλεγχο, αλλά να εξουσιάζει χωρίς αντίπαλο, χωρίς αμφισβήτηση, στο διηνεκές.

Κι απ’ όλα όσα φοβάται η Νέα Δεξιά ότι μπορεί να ανατρέψουν την πολιτική της ηγεμονία, το σκάνδαλο Novartis είναι αυτό που τη φοβίζει περισσότερο. Γιατί, στο σκάνδαλο Novartis αποκαλύπτεται ότι για τη ΝΔ η εξουσία είναι λάφυρο, όταν δεν είναι κληρονομικό δικαίωμα.

Όμως, αυτή η χώρα δεν είναι ούτε λάφυρο ούτε κληρονομικό δικαίωμα. Είναι μνήμη, κι αυτή έρχεται από το μέλλον, όπου λάμπει η αλήθεια κι όχι τα λάφυρα, μέλλον στο οποίο δεν έχει θέση το κληρονομικό δικαίωμά της ΝΔ στο ψέμα και τη συγκάλυψη.  

Αλλά το φως, η αλήθεια και η Δικαιοσύνη!

Σας ευχαριστώ.