Για την κυβέρνηση Μητσοτάκη το μεταναστευτικό είναι αγγαρεία. Ποινή εκτίει…

Για την κυβέρνηση Μητσοτάκη το μεταναστευτικό είναι αγγαρεία. Ποινή εκτίει… Για αυτό αποφεύγει την δύσκολη δουλειά της νομοθέτησης στο ανοιχτό Κοινοβούλιο και καταφεύγει στην “ευκολία” της επιβολής και της επίταξης με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Ομιλία στη Βουλή, στο: Σ/Ν Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου: Τροποποίηση του ν.4521/2014 (Α΄80) για προσαρμογή ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ε.Κ και του Συμβουλίου για προϋποθέσεις εισόδου και διανομής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό έρευνα, σπουδές, πρακτική άσκηση, εθελοντική υπηρεσία, ανταλλαγές μαθητών ή εκπαιδευτικά προγράμματα και απασχόληση εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair)