Στη Γέφυρα. Την Ιστορική έδρα του δήμου Χαλκηδόνας για τη στεφανιοδρομία μνήμης.

Αφετηρία, το κτίριο όπου εγκαταστάθηκε το Γενικό Στρατηγείο των Ελληνικών δυνάμεων, στις 24 Οκτωβρίου του 1912, με επικεφαλής τον διάδοχο Κωνσταντίνο και παρέμεινε έως τα χαράματα της 27ης Οκτωβρίου. Οι μέρες εκείνες υπήρξαν καθοριστικές για την τύχη της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Μακεδονίας, λόγω των δραματικών διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα. Εδώ, στις 26 Οκτωβρίου 1912, συμφωνήθηκε η άνευ όρων παράδοση της Θεσσαλονίκης στους Έλληνες από τον Τούρκο διοικητή της πόλης Ταχσίν Πασά, του οποίου ο τάφος βρίσκεται στον προαύλειο χώρο.
Στο κτίριο αυτό στεγάζεται σήμερα το Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων.
Τερματισμός, το Γ’ Σώμα Στρατού