Η Μεσαία τάξη λέει:

Η Μεσαία τάξη λέει:
•Ναι στην ανάπτυξη
•Ναι στο επιχειρείν
•Ναι στις ποιοτικές θέσεις εργασίας 
•Ναι στην τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας
•Ναι στην ενίσχυση των αμοιβών

Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει…πολύ χρόνο για όλα αυτά γιατί έχει 7 μέρες δουλειά την εβδομάδα!

#Ψηφίζουμεγιατηζωήμας